Rotavdrag

Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar oss för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad (ROT). Rotavdraget är idag 30% av arbetskostnaden.

Du ansöker inte själv om rotavdraget, det gör vi som har utfört arbetet. Vi drar av en del av arbetskostnaden på din faktura. Rotavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.