Kvalité

Materialval, rätt metoder och skickliga hantverkare är de avgörande faktorerna för att ett papptak ska hålla hela sin potentiella livslängd.


JD tak var med då den moderna pappen introducerades i sverige på mitten av 80-talet. Vi har hunnit se många taks hela livslängd och därmed fått en väldigt bra inblick i vilka material och metoder som är bäst. Vi är 3 tätskiktsmontörer som alla brinner för att du ska bli nöjd och få ett så bra tak som möjligt, ett sådant engagemang krävs från varje individ för att en toppkvalité skall kunna bibehållas i alla lägen.

Vi monterar cirka 10 000 kvadrat takpapp årligen. Mestadels på villor, garage och balkonger men även på fundament och ibland på större offentliga byggnader och industrier. För oss är monteringen ett hantverk, vi kommer till vår fulla rätt vid krävande installationer som komplicerade takanslutningar, intäckningar och hörn.